Et Legenes hus for fremtiden!

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  25 år etter at første spadetak ble tatt vil Legenes hus i 2020 fremstå som nytt og fremtidsrettet.

  Legenes hus skal være et sted som alle medlemmene er stolte av, og et bygg som inviterer til læring, fagutvikling, samarbeid, feiringer og en ny arbeidsdag. Du skal kjenne igjen Legenes hus, og medlemmene skal føle seg velkomne.

  Legenes hus som stod ferdig høsten 1996, er et prisbelønnet bygg med sentral plassering midt i hjertet av Oslo (1). Det er nå på tide med nødvendig vedlikehold og oppgradering. Legenes hus skal derfor gjennom en større ombygging og renovering det kommende året.

  Det har vært viktig for sentralstyret at ombyggingen gir gode lokaler for vårt arbeid i et langsiktig perspektiv, samtidig som at kostnadsnivået er forsvarlig. Vi vil at bygningen skal preges av åpenhet, fleksibilitet, tilgjengelighet og representativitet. Medlemmer og tillitsvalgte skal tilbys arbeidsplasser og sosiale samlingsplasser, delta på debatter og foredrag, eller leie møterom i et nytt kurs- og konferansesenter.

  Arkitektfirmaet Metropolis er utfordret til å tegne det nye Legenes hus. Den mest synlige delen av Legenes hus, første etasje, vil brukes til kantine og kafé/restaurant. Tanken er at dette skal være en uformell møteplass. der dørene settes på gløtt og man kan ta med koppen ut til bordene på gateplan. Inngangspartiet flyttes og utvides for å få en mer inviterende og synlig inngang. I tillegg skal det innvendige atriet åpnes opp med glasstak. Nordiske materialer og farger vil gi et variert, hyggelig og karakterfullt uttrykk. Vi skal også bruke kunst og utstillinger for å fortelle historien om legenes og Legeforeningens arbeid gjennom årene.

  Det er også store endringer på gang i nærmiljøet til Legenes hus. Bymiljøetaten har budsjettert 100 millioner til satsingen på et bedret byliv. Ombyggingen av Legenes hus skal være i tråd med Bymiljøetatens satsing på et mer menneskevennlig og inkluderende byrom.

  Legenes hus blir ikke legenes hus uten medlemmene. Vårt mål er at det skal bli et hus der medlemmene naturlig finner sin plass, et hus som innbyr til debatt og læring, et hus som viser vår bredde, kunnskap og engasjement, og der foreningsleddene samles for å utforme faglige anbefalinger og offensiv helsepolitikk.

  I byggeperioden vil hele foreningen flytte til midlertidige lokaler, men så snart arbeidene er ferdige og huset igjen tas i bruk, oppfordres alle foreningsledd og medlemmer til å bruke huset. På den måten gjør vi Legenes hus levende.

  Med disse ord vil jeg ønske dere alle et godt nytt år.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media