Økt risiko for diabetes etter svangerskapsdiabetes

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Kvinner med svangerskapsdiabetes har ifølge WHOs nye kriterier fem ganger høyere risiko for senere diabetes enn dem uten. Dette viser en ny studie fra USA.

  Illustrasjonsfoto: Jovanmandic/iStock
  Illustrasjonsfoto: Jovanmandic/iStock

  Verdens helseorganisasjon (WHO) vedtok i 2013 nye kriterier for svangerskapsdiabetes. I en studie i USA undersøkte man sammenhengen mellom disse kriteriene og senere utvikling av diabetes og forstyrrelser i glukosemetabolismen hos mor samt overvekt og fedme hos barnet (1). Nesten 4 700 mødre med til sammen flere enn 4 800 barn ble fulgt median 11,4 år.

  14 % av mødrene hadde hatt mild, ubehandlet svangerskapsdiabetes. I løpet av oppfølgingstiden hadde 8 % av mødrene med svangerskapsdiabetes utviklet diabetes og 39 % prediabetes, mot henholdsvis 1,6 % og 18,5 % blant dem uten svangerskapsdiabetes, dvs. en justert oddsratio på henholdsvis 5,4 (p < 0,001) og 3,0 (p < 0,001). Justert for mors kroppsmasseindeks under svangerskapet var risikoen for overvekt og fedme hos barna høyere hos mødre med svangerskapsdiabetes enn hos dem med mødre uten svangerskapsdiabetes (40 % versus 29 %; p = 0,05).

  – Disse funnene er egentlig ikke overraskende, sier Anne Karen Jenum, professor ved Avdeling for allmennmedisin, Universitetet i Oslo. 

  – Denne studien er den første som viser data med de nye kriteriene for svangerskapsdiabetes med en så lang oppfølgingstid. Tidligere metaanalyser har vist at kvinner med svangerskapsdiabetes har en relativ risiko rundt 7 for senere utvikling av diabetes, men ettersom de nye kriteriene omfatter flere kvinner og mildere grader av hyperglykemi, er det ikke overraskende at sammenhengen med senere diabetes er noe svakere, sier Jenum.

  – Norge har valgt å ikke følge WHOs nye definisjon av svangerskapsdiabetes. Det er derfor grunn til å anta at sammenhengen mellom svangerskapsdiabetes etter den norske definisjonen og senere diabetes hos mor og fedme hos barnet er sterkere enn i denne studien, sier Jenum.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media