Praktisk lærebok i hudkirurgi

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Jonathan Kantor, red.

  Dermatologic Surgery

  1 410 s, tab, ill. New York, NY: McGraw-Hill Education, 2018. Pris USD 300

  ISBN 978-1-259-64392-7

  Dermatologic Surgery er en ny lærebok med bidrag fra nærmere 200 fagutøvere fra ulike dermatologiske og plastikkirurgiske avdelinger i USA og syv øvrige land. Blant disse er tidligere presidenter i American Board of Dermatology, American College of Mohs Surgery og American Society for Dermatologic Surgery samt sjefredaktør i tidsskriftet Dermatologic Surgery. Målgruppen er i hovedsak leger i spesialisering og spesialister i de to angitte spesialitetene.

  Læreboken består av seks deler og totalt 81 kapitler med referanser. Del 1 og 2 tar for seg grunnleggende teori innen blant annet anatomi, sår, anestesi, sutur, lokale vevslapper, Mohs kirurgi og kirurgiske komplikasjoner. Del 3 tar for seg rekonstruksjonsalternativ i et utvalg anatomiske regioner. Del 4 tar for seg kirurgi ved spesifikke sykdommer (f.eks. melanom, keloid, kroniske sår og hidradenitis suppurativa). Del 5 og 6 tar for seg kosmetisk kirurgi og behandling. Boken har nesten 3 000 fotografier i høy kvalitet (kliniske og intraoperative samt anatomiske kadaverbilder) og 500 innbydende medisinske illustrasjoner. I tillegg medfølger tilgang til nærmere 200 videoer av god kvalitet. Disse viser blant annet lokal- og ledningsanestesi, suturteknikker, eksisjoner og lokale vevslapper.

  Pinupen på forsiden gir et noe useriøst førsteinntrykk, hvilket står i sterk kontrast til bokens innhold. Dette er nemlig en velskrevet, strukturert og svært pedagogisk lærebok. Teksten er konsis og har en praktisk tilnærming. Hvert kapittel innledes med en oversiktsside bestående av «summary», «beginner pearls», «expert pearls», «don’t forget!» og «pitfalls and cautions». Dermatologic Surgery har definitivt en inngående faglig tilnærming (med f.eks. åtte kapitler om lokale vevslapper og fem om Mohs kirurgi), men oppleves likevel rask og lettlest. Leseren blir kjent med hva, hvorfor og hvordan. Grunnleggende og til dels kompliserte hudkirurgiske prinsipper som tensjonslinjer, vevsvektorer, lappegeometri og -dynamikk omtales enkelt og forståelig. Punkt-for-punkt-forklaringer finnes der dette anses som nødvendig. I tillegg er det en rekke serieillustrasjoner og minimalistiske diagrammer og tabeller som øker muligheten for praktisk anvendelse av innholdet. Mindre anvendbare er seksjonene om fakturering som finnes i enkelte kapitler, siden disse baserer seg på amerikanske takster.

  Kantor og bidragsyterne lykkes definitivt med å gjøre sin hudkirurgiske lærebok til «a detailed clinical hands-on workshop», som forlaget reklamerer med. Dette er en sjeldent god og klinisk orientert læringsressurs.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media