Les mer om

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Leger er fortsatt mot aktiv dødshjelp

  Leger er fortsatt mot aktiv dødshjelp

  De fleste norske leger er mot legalisering av aktiv dødshjelp, men andelen som mener at legeassistert selvmord bør tillates for personer som har «en dødelig sykdom med kort forventet levetid», er økende. Dette viser to spørreundersøkelser fra 2014 og 2016. Få leger var villige til selv å utføre legeassistert selvmord dersom dette ble tillatt.

  Legenes motstand mot legalisering av aktiv dødshjelp er trolig en viktig grunn til at norske politikere ikke har tatt opp spørsmålet. Aktiv dødshjelp blir neppe innført uten støtte fra leger og andre sentrale helseprofesjoner og deres foreninger.

  Originalartikkel: Legers holdninger til aktiv dødshjelp

  Ingen dokumentert effekt av manipulasjonsbehandling

  Ingen dokumentert effekt av manipulasjonsbehandling

  Manipulasjonsbehandling av spedbarn med nakkeasymmetri – torticollis – er omdiskutert. Effekten av slik behandling, som tilbys av kiropraktorer, fysioterapeuter, manuellterapeuter og osteopater, er ikke dokumentert i forskning. De få studiene som er gjort, er imidlertid usikre pga. få pasienter og usikkerhet om hva som er sanne effektestimater. Dette fremkommer av en gjennomgang av tilgjengelig forskningslitteratur. Risikoen for skade synes å være liten.

  Originalartikkel: Manipulasjonsteknikker ved nakkeasymmetri hos spedbarn

  Crohns sykdom med fistler

  Crohns sykdom med fistler

  Fisteldannelse ved Crohns sykdom rammer mellom 15 og 50 % av pasientene under sykdommens forløp og kan gi betydelige plager i form av smerter, sekresjon og inkontinens. Tilstanden kan være vanskelig å behandle. Behandlingen består i en kombinasjon av kirurgi og medikamenter, vanligvis biologiske legemidler som infliksimab eller adalimumab, begge tumornekrosefaktorhemmere. Antibiotika kan være gunstig i en begrenset periode, men bare i kombinasjon med immunmodulerende behandling.

  Klinisk oversikt: Medikamentell behandling ved fistulerende Crohns sykdom

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media