Jodalen H
Fiane AE
Geiran OR
Søreide O
Thorsby E
Aasen AO
Gundersen S
Kvaløy S
Hannisdal E
Sandbæk G
Steine K
Røseth AG
Falch JA
Steine S
Førde R
Aasland OG
Nilsen TH
Solbakken AM
Rørbakken G
Gundersen T