Naturmedisin som rusmiddel

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Bivirkninger av naturmidler er ofte dårlig dokumentert. Artikkelen gjengir fem kasuistikker med akutt forgiftning hvornaturmidlet Relaxir var oppgitt som rusmiddel. Relaxir kan mistenkes å ha en selvstendig rusgivende og sederende effektog eventuelt potensere effekten av andre rusmidler. Det er betenkelig at naturmidler som kan forårsake akuttforgiftning, er fritt tilgjengelige for salg i Norge.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media