Naturmedisin som rusmiddel

Solbakken AM, Rørbakken G, Gundersen T Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Bivirkninger av naturmidler er ofte dårlig dokumentert. Artikkelen gjengir fem kasuistikker med akutt forgiftning hvor naturmidlet Relaxir var oppgitt som rusmiddel. Relaxir kan mistenkes å ha en selvstendig rusgivende og sederende effekt og eventuelt potensere effekten av andre rusmidler. Det er betenkelig at naturmidler som kan forårsake akutt forgiftning, er fritt tilgjengelige for salg i Norge.

Anbefalte artikler