Daglige fødselstall for Norge 1989-93

Ytterstad E, Brenn T Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Variasjon over kalendermåned, ukedag, månefase og regler for fødselspermisjon er fremstilt og analysert for daglig antall fødte i Norge i en periode over fem år, i alt 302209 fødte. Det fødes flest barn om våren og færrest i løpet av førjulsvinteren. Det er også en mindre fødselstopp i september måned, og denne kan tilskrives aktiviteter i forbindelse med jul og nyttår ni måneder tidligere. Fødselstallene følger en ukerytme med færrest fødte i helgene og flest fødte midt i uken. Dette skyldes trolig den reduserte aktivitet på fødeinstitusjonene i helgene. Noen variasjon i fødselstallene etter månens faser ble ikke registrert. Ved den siste, og lengste, utvidelsen av fødselspermisjonen var det færre fødsler i dagene før og tilsvarende flere i dagene rett etter regelendringen.

Anbefalte artikler