Daglige fødselstall for Norge 1989-93

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Variasjon over kalendermåned, ukedag, månefase og regler for fødselspermisjon er fremstilt og analysert for dagligantall fødte i Norge i en periode over fem år, i alt 302209 fødte. Det fødes flest barn om våren og færrest i løpet avførjulsvinteren. Det er også en mindre fødselstopp i september måned, og denne kan tilskrives aktiviteter i forbindelsemed jul og nyttår ni måneder tidligere. Fødselstallene følger en ukerytme med færrest fødte i helgene og flest fødtemidt i uken. Dette skyldes trolig den reduserte aktivitet på fødeinstitusjonene i helgene. Noen variasjon ifødselstallene etter månens faser ble ikke registrert. Ved den siste, og lengste, utvidelsen av fødselspermisjonen vardet færre fødsler i dagene før og tilsvarende flere i dagene rett etter regelendringen.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media