Blæretumor, metastase fra mammakarsinom

Lund J-Å, Lundgren S Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Brystkreft er en sykdom med svært varierende metastasemønster, men lymfeknuter, lunge, lever og skjelett er de vanligste lokalisasjoner. Spredning til urinblære har lenge vært betraktet som en ekstremt sjelden manifestasjon. Vi beskriver ett tilfelle med symptomatisk blæremetastase fra brystkreft og gjør kort rede for patofysiologiske mekanismer, symptomer og diagnostikk ved denne metastasemanifestasjonen. Til slutt argumenterer vi for hvorfor blæremetastase fra bryskreft har fått og vil få økende klinisk betydning.

Anbefalte artikler