Blæretumor, metastase fra mammakarsinom

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Brystkreft er en sykdom med svært varierende metastasemønster, men lymfeknuter, lunge, lever og skjelett er devanligste lokalisasjoner. Spredning til urinblære har lenge vært betraktet som en ekstremt sjelden manifestasjon. Vibeskriver ett tilfelle med symptomatisk blæremetastase fra brystkreft og gjør kort rede for patofysiologiskemekanismer, symptomer og diagnostikk ved denne metastasemanifestasjonen. Til slutt argumenterer vi for hvorforblæremetastase fra bryskreft har fått og vil få økende klinisk betydning.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media