Medisinens holocaust

Wifstad Å Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


Metoden i den industrialiserte masseavlivning av jøder ble utviklet og utprøvd innen tysk psykiatri, hvor om lag 200000 personer ble myrdet innenfor rammen av “Eutanasiprogrammet”. Legenes faglige entusiasme for dette programmet, deres distanserte betraktning av “livsuverdig liv”, kan forstås som etableringen av, og legitimeringen av, visse språkregler, som gjorde at de “glemte” at det var mennesker de hadde med å gjøre. Slik sett var tysk medisin en viktig premissleverandør for nazistenes utryddelsespolitikk.

Anbefalte artikler