På ski over Grønland - fysiske og psykiske forandringer

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Tre norske leger krysset, uten etterforsyninger, Grønland på ski fra øst til vest på 21 dager (24.4.-14.5.1996).

  Endringer i kroppssammensetning ble målt ved hjelp av dobbelt røntgenabsorpsjonsmetri. Grad av helserelatertsubjektivt velvære og fire forskjellige sinnsstemninger ble registrert (General Health Questionnaire og kortversjon avThe Activation-Deactivation Adjective Check List).

  Én deltaker gikk ned 1 kg i kroppsvekt, mens to økte vekten med henholdsvis 1 og 4 kg i løpet av turen. Fettmassenavtok (0,4-2,7 kg), mens muskelmassen økte (1,2-4,0 kg) hos alle deltakerne. Forandringene var i stor grad gått tilbakefire uker etter ekspedisjonen. Det var ingen vesentlige endringer i skjelettmasse, maksimalt oksygenopptak,lungekapasitet eller blodverdier.

  Hos alle deltakerne var det subjektive velværet under ekspedisjonens siste uke høyere enn før turen startet.Gjennomsnittsnivået for både tretthet og anspenthet var lavt før, under og etter ekspedisjonen. Energinivå og grad avavslappethet viste en høy utgangsverdi og økte i løpet av ekspedisjonen.

  Vår konklusjon er at fysisk og psykisk krevende turer kan gi positive psykologiske endringer. Katabolske tilstanderkan unngås. Endringer i kroppssammensetning reverseres raskt.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media