Dødshjelp som kriminallitterært tema

Nylenna M Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


Dødshjelp er tema både i amerikaneren Michael Palmers bok The sisterhood fra 1982 og nordmannen Waldemar Brøggers Morfindoktoren nekter seg skyldig fra 1958. Til tross for forskjellene i tid og rom mellom disse romanene, er det mange likhetstrekk mellom de to fortellingene. De to romanene, som begge har leger som hovedpersoner, sammenliknes i denne artikkelen. Biografiske opplysninger om forfatterne bekrefter hypotesen om et nært farskaps- eller brorskapsforhold mellom forfattere og romanhelter i kriminallitteraturen.

Kriminallitteraturen har mange tilknytningspunkter til medisinen. Disse to eksemplene viser hvordan også viktige og vanskelige medisinsk-etiske emner kan danne grunnlag for kriminallitterære fremstillinger.

Anbefalte artikler