Kurs i medisinsk etikk - et pliktløp for klinikere?

Førde R, Lie S, Aasland OG Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Et kurs arrangert for og av barneleger i klinisk medisinsk etikk måtte i 1995 avlyses pga. manglende påmelding. På bakgrunn av dette ble et anonymt spørreskjema sendt til alle medlemmene av Norsk barnelegeforening. Man ønsket å kartlegge omfanget av medisinsk-etiske problemer i arbeidshverdagen, hvordan disse løses, legenes holdninger til medisinsk etikk i videre- og etterutdanningen, og til slutt deres begrunnelser for ikke å ha meldt seg på det aktuelle kurset.

Undersøkelsen tyder på et stort engasjement på dette feltet blant barneleger. 37% oppgav at de svært ofte eller ofte møter etiske problemer i den kliniske hverdagen. Én av fem barneleger oppgir at de ofte løser de etiske problemene alene, mens diskusjon av problemene med kolleger ble oppgitt som en hjelp til løsning som ofte ble benyttet av to av tre. 51% av barnelegene angir behov for økt kompetanse i medisinsk etikk, mens 16% svarte nei på dette spørsmålet. Artikkelen fremhever betydningen av at legene selv i størst mulig grad blir i stand til å identifisere og løse etiske problemer i den kliniske hverdagen og diskuterer formen og innholdet i kompetanseoppbyggingen i medisinsk etikk.

Anbefalte artikler