Anerkjennelse for godt legearbeid - en mangelvare?

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Legekårsundersøkelsen gir opplysning om hvor ofte leger opplever anerkjennelse ("ros og påskjønnelse") for god innsatsfra overordnede, kolleger, sykepleiere og hjelpepersonell. Av de fire gruppene er det sykepleierne som oftest nevnessom kilde til slik anerkjennelse. Overordnede - for hvem det nærmest er en tjenesteplikt å gi slik tilbakemelding - girdet sjeldnere. Om lag halvparten av våre respondenter oppgav faktisk at de sjelden eller aldri fikk ros og påskjønnelsefor god innsats fra overordnede. Også kolleger og hjelpepersonell er hyppigere kilder til slik positiv tilbakemeldingenn overordnede.

  Lite av variansen i legenes opplevelse av positiv tilbakemelding kan tilbakeføres til type spesialitet, arbeidsgivereller stillingsnivå, eller til respondentenes kjønn og alder. Opplevelsen av å bli rost og påskjønnet for god innsatsavhenger mer av personlighetstrekk ved svarerne.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media