Belastningstendinitter - korttidsbehandling med antiflogistika

Hysing J, Fretland I Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


I sammenheng med norsk militær deltakelse ved firedagersmarsjen i Nijmegen 1996 ble det journalført 150 legekonsultasjoner blant de 527 norske soldater som deltok i marsjen. 6,7% av konsultasjonene skyldtes virusinfeksjoner eller bakterielt betingede infeksjoner, 2,7% hudsykdommer, og 85% overbelastning av muskel- og seneapparatet i underekstremitetene. De 128 pasientene som hadde tendinitt ble behandlet med naproxen 250 mg x 3 for den resterende tid av marsjens varighet. Av de 106 pasientene som svarte på et spørreskjema om behandlingen, hadde 10,5% ikke hatt noen effekt, mens 89,5% rapporterte om delvis eller fullstendig bedring. Fire uker etter marsjen hadde fortsatt 36 pasienter belastningsrelaterte plager.

Anbefalte artikler