Minileder

Forside

Les mer om

Fra redaktøren

Geir Wenberg Jacobsen

Leder

Kommentarer

Benedicte Paus
Erik Falkum

Rettelser

Christina Søyland Hassfjell
Tom Kristian Grimsrud
William J.F. Standring
Steinar Tretli

Debatt

Geir Smedslund
Camilla Stoltenberg
Vibeke Dons Wankel
Grete Bondø
Øystein Kalsnes Jørstad

Kronikk

Sigrid Rød
Kashif Waqar Faiz
Ivan Spehar

Fra andre tidsskrifter

Doktoravhandlinger

Originalartikler

Karin Isaksson Rø
Ingrid Hjulstad Johansen
Judith Rosta
Tine Torsvik Steinsvåg
Tomislav Dimoski
Bjarte Gees Solheim
Øystein Flesland

Oversiktsartikkel

Torvald Espeland
Ida Gjervold Lunde
Brage H. Amundsen
Lars Gullestad
Svend Aakhus

Noe å lære av

Medisinen i bilder

Marius Kalsås Worren
Anders Kjellevold Storesund
Rajinder Sharma
Olav Karsten Vintermyr
Stig Gjerde
Hans Kristian Flaatten

Medisin og tall

Intervju

Christina Svanstrøm

Essay

Antoine de Bengy Puyvallée
Sonja K. Kittelsen
Katerini T. Storeng

Språkspalten

Øyvind Stople Sivertsen

Tidligere i Tidsskriftet

Anmeldelser

Reidar Pedersen
Thor Willy Ruud Hansen
Tora M. Zimmer Stensvold

Ph.d.-disputaser

Aktuelt i foreningen

Lise B. Johannessen
Lisbet T. Kongsvik
Alice Beate Andersgaard
Lise B. Johannessen