Stor interesse for helseledelse

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  16 motiverte leger og medisinstudenter møttes på Helselederskolens første samling første helg i september.

  FREMTIDENS LEDERE: En engasjert gjeng på vei til første samling. Foto: Troy Gulbrandsen
  FREMTIDENS LEDERE: En engasjert gjeng på vei til første samling. Foto: Troy Gulbrandsen

  Jus, økonomi, organisasjonspsykologi, omorganisering, endringsprosesser og nyskapning står på timeplanen gjennom totalt syv samlinger. Programmet er særlig rettet mot medisinstudenter som går de to siste årene av utdanningen og leger i spesialisering de første fire årene.

  – Målet er å gi fremtidens leger smaken på ledelse i ung alder, sier Clara Bratholm.

  Hun er styremedlem i Yngre legers forening og en av initiativtakerne til masterutdanningen som er utviklet i samarbeid med Avdeling for helseledelse og helseøkonomi ved Universitetet i Oslo (UiO).

  Bratholm synes det er flott at så mange som 178 søkte seg til skolen.

  – Det viser at mange av fremtidens leger har interesse for ledelse, sier hun.

  Ønsker å bidra til å skape en bedre helsetjeneste

  Ønsker å bidra til å skape en bedre helsetjeneste

  LIS1 Andreas Wahl Blomkvist og Inger Hagen Bjurstrøm som studerer medisin i 12. semester, er blant de 16 som har fått plass på skolen.

  – Helselederskolen kan gi meg grunnlaget for å se de ikke-medisinskfaglige aspektene ved helsetjenesten, og dermed ruste meg til å se løsninger som er kompatible med de rammene vi arbeider innenfor, sier Wahl Blomkvist.

  – Frustrasjon over arbeidsmengde og organisering er en hyppig erfaring i klinisk praksis. Ansvaret legges ofte på ledelsen. Problemet er at vi som klinikere har begrenset innsikt og forståelse overfor de organisatoriske, økonomiske, juridiske og/eller politiske begrensningene lederen sitter med. Leger kan bidra med sin medisinskfaglige kompetanse, men trenger lederkompetanse for å gjøre sin del i dette samspillet. Gjennom Helselederskolen ønsker jeg å forstå hvordan systemet henger sammen, og kanskje selv bidra til å skape en bedre helsetjeneste, sier han.

  Både Wahl Blomkvist og Hagen Bjurstrøm mente første kursmøte var svært lærerikt.

  – Både medstudenter og undervisere hadde informative perspektiver å bringe på bordet, og det var et privilegium å kunne få innsikt i disse. Ved å hente ledere fra ulike nivåer i helsetjenesten, fikk jeg se variasjonen i hva slags oppgaver og utfordringer de står overfor, sier Wahl Blomkvist.

  Inger Hagen Bjurstrøm tenkte Helselederskolen ville være en god mulighet til å få teoretisk og praktisk trening samtidig som programmet så veldig spennende ut.

  Hun forteller at hun har hatt en del tillitsverv gjennom studiet og prøvd seg på diverse lederroller.

  – Jeg trives godt med det, samtidig som jeg synes det er utfordrende. Jeg håper derfor gjennom Helselederskolen å kunne opparbeide meg den kunnskapen som er nødvendig for å bli en god leder, sier hun.

  – Den første samlingen lover godt. Det er en veldig bra gjeng og introduksjonen gjorde meg enda mer interessert, sier Hagen Bjurstrøm.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media