Tidlig menarke gir lengre fertilitet

Jon Magnus Haga Om forfatteren
Artikkel

Lav alder ved første menstruasjon er assosiert med lang varighet av fertilitet.

Studieforfatterne, fra venstre: Anne Eskild, Elisabeth K. Bjelland og Solveig Hofvind. Foto: Anne Wikdahl Haga, Ahus.

I en norsk studie nylig publisert i tidsskriftet Human Reproduction,  ble selvrapportert menarke og menopause for over 300 000 kvinner i alderen 50–70 år undersøkt i perioden 2006–14 (1). Gjennomsnittsalder ved menarke og menopause var hhv. 13 år og 51 år. Varighet av reproduktiv periode var knyttet til alder ved menarke: Kvinner som var ni år eller yngre ved første menstruasjonsblødning hadde ni år lengre reproduktiv periode enn kvinner som var 17 år eller eldre. Alder ved menarke hadde i liten grad sammenheng med alder ved menopause.

Studien ble publisert i Human Reproduction i juni i år.

– Flere krefttyper, bl.a. brystkreft og endometriekreft, kan være sensitive for hormonpåvirkning, påpeker Elisabeth K. Bjelland, som er studiens førsteforfatter og som arbeider ved Kvinneklinikken, Akershus universitetssykehus.

– Sammenhengen mellom varigheten av reproduktiv periode og kreft vil være viktig å studere nærmere, sier hun. Den omtalte studien ble utført i samarbeid med Kreftregisteret.

Anbefalte artikler