Rettelse: Har et «filleristet spedbarn» alltid vært filleristet?

Knut Wester Om forfatteren
Artikkel

Tidsskr Nor Legeforen 2018; 138: 1422–4.

I Tidsskriftet nr. 15/2018, s. 1424, skal referanse 4 være:

Binenbaum G, Mirza-George N, Christian CW et al. Odds of abuse associated with retinal hemorrhages in children suspected of child abuse. J AAPOS 2009; 13: 268–72.

Videre skal det på samme side stå:

Forhøyet intrakranialt trykk formidles via væskeskjeden rundt synsnerven, som hos spedbarn er meget kort, til øyebunnen, noe som gir blødninger. Heller ikke utbredte retinale blødninger kan anses som ensbetydende med filleristing (10, 19, 20).

Vi beklager feilen, den er rettet på nett.

Anbefalte artikler