Rettelse: Lungekreftforekomst knyttet til radoneksponering i norske boliger

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Tidsskr Nor Legeforen 2017; 137: 1038–42.

  I oversettelsen av artikkelen Lungekreftforekomst knyttet til radoneksponering i norske boliger, publisert på tidsskriftet.no, skal tittelen lyde:

  Lung cancer incidence associated with radon exposure in Norwegian homes

  Videre skal det i samme artikkel stå:

  Conversely, an elimination of radon in all Norwegian homes in the long term will result in a significant reduction in the incidence of lung cancer (12 %), even in the face of unchanged smoking habits.

  Vi beklager feilen, den er rettet på nett.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media