Rettelse: Lungekreftforekomst knyttet til radoneksponering i norske boliger

Christina Søyland Hassfjell, Tom Kristian Grimsrud, William J.F. Standring, Steinar Tretli Om forfatterne
Artikkel

Tidsskr Nor Legeforen 2017; 137: 1038–42.

I oversettelsen av artikkelen Lungekreftforekomst knyttet til radoneksponering i norske boliger, publisert på tidsskriftet.no, skal tittelen lyde:

Lung cancer incidence associated with radon exposure in Norwegian homes

Videre skal det i samme artikkel stå:

Conversely, an elimination of radon in all Norwegian homes in the long term will result in a significant reduction in the incidence of lung cancer (12 %), even in the face of unchanged smoking habits.

Vi beklager feilen, den er rettet på nett.

Anbefalte artikler