Rettelse: Lungekreftforekomst knyttet til radoneksponering i norske boliger

Christina Søyland Hassfjell, Tom Kristian Grimsrud, William J.F. Standring, Steinar Tretli Om forfatterne

Tidsskr Nor Legeforen 2017; 137: 1038–42.

I oversettelsen av artikkelen Lungekreftforekomst knyttet til radoneksponering i norske boliger, publisert på tidsskriftet.no, skal tittelen lyde:

Lung cancer incidence associated with radon exposure in Norwegian homes

Videre skal det i samme artikkel stå:

Conversely, an elimination of radon in all Norwegian homes in the long term will result in a significant reduction in the incidence of lung cancer (12 %), even in the face of unchanged smoking habits.

Vi beklager feilen, den er rettet på nett.

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Anbefalte artikler