()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  J. Kevin Nugent, Constance H. Keefer, Susan Minear et al.

  Nyfødtes atferd og tidlige relasjoner

  Manual for NBO (Newborn behavioral observations). 307 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal, 2018. Pris NOK 449

  ISBN 978-82-05-50418-9

  Som gammel barnelege er jeg fascinert av nyfødte og spedbarn, og hvordan de kommuniserer med og oppdager verden rundt dem. Denne boken burde, ut fra tittelen, være midt i blinken for helsearbeidere med en slik interesse. Den er «skrevet for helsepersonell som arbeider direkte med nybakte foreldre og deres barn …». I forordet til den norske utgaven drømmer man om at alle i helsetjenesten som har med nyfødte barn å gjøre skal arbeide etter NBO-modellen (Newborn behavioral observations). Boken angis på omslaget å være en manual, noe som gir forventninger om enkelhet og brukervennlighet.

  Deler av boken kan sies å imøtekomme målsettingen, og vil derfor utvilsomt finne en interessert leserskare. Selv nikket jeg gjenkjennende til mye og hadde absolutt glede av å lese boken. Samtidig må det sies at boken, hvis den faktisk skulle kunne bli en manual i dette ordets vanlige forstand, vil trenge betydelig omarbeiding for å virkelig være nyttig for norske lesere og brukere.

  Svært få av referansene i den norske oversettelsen har publikasjonsdato etter 2007. Selv om disse nyere referansene omfatter flere norske, er dette tross alt en 11 år gammel amerikansk tekst. Således er de fleste kliniske vignettene sterkt preget av sin amerikanske opprinnelse og virkelighet. Det er også min erfaring at amerikanske bøker på dette feltet ikke sjelden er preget av en bestemt skrivestil og språkbruk. Når dette oversettes til norsk uten at det legges ned et betydelig arbeid for å tilpasse språket, fortoner resultatet seg ofte som ganske oppstyltet og, i mine øyne, litt for kunstig intellektualiserende. For eksempel måtte jeg lese følgende avsnittsoverskrift flere ganger før jeg følte meg trygg på hva man mente å si: «Å referere og ordsette fortløpende det en gjør og det en ser». Eller følgende setning: «…. vokser barnet inn i en opplevelse av å være medfølt, ved å bli speilet». Avsnittet som gjelder NBO-modellen i føde- og barselavdelinger blander de oppgavene som ulike grupper helsepersonell vanligvis utfører i Norge. Flere av kasuistikkene her virker også ganske fjerne fra vår norske sammenheng.

  Jeg tror likevel at særlig interesserte norske lesere vil kunne ha glede av boken, men den krever en større innsats enn man vanligvis ville forvente når det er snakk om en manual.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media