Les mer om

Artikkel

Medisinens #MeToo

I alle år har kvinner, også leger, blitt holdt tilbake i akademia og yrkesliv. Foreldede holdninger, forstokkede menn, manglende respekt, forakt og overgrep mot kvinner kan samles i begrepet misogyni, et fenomen som har fått økt aktualitet med #MeToo-bevegelsen.

Stadig flere unge kvinnelige sykehusleger rapporterer at de har opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet på jobb. Dette kommer frem i to spørreundersøkelser fra henholdsvis 1993 og 2014/15. Andre tall viser at seksuell trakassering forekommer oftere i helsevesenet enn i andre bransjer. To LIS-leger fikk rundt 120 leger til å fortelle sine historier om seksuell trakassering i helsevesenet. Hva skal til for å endre denne ukulturen?

Leder: Det trengs mot
Leder: Kvinnehelse, kjønn og trange livsrom
Leder: Tåler kvinner ingenting lenger?
Originalartikkel: Uønsket seksuell oppmerksomhet rettet mot leger
Intervju: #utentaushetsplikt
Tidligere i Tidsskriftet: Trakassering i en tid uten emneknagg

Transfusjonspraksis

2,6 % av alle pasienter ved Sørlandet sykehus i en toårsperiode fikk blodtransfusjon. Nesten 80 % av blodtransfusjonene gikk til pasienter over 60 år, likt fordelt mellom kvinner og menn. Dette kommer frem av en kvalitetssikringsstudie basert på en sammenkobling mellom sykehusets pasientadministrative system og blodbankens datasystem. Pasienter med kreft hadde flest transfusjonsepisoder, etterfulgt av pasienter med skader, sykdom i mage-tarm-kanalen og blodsykdom.

Originalartikkel: Transfusjonspraksis i Sørlandet sykehus

Dette motiverer leger

Sykehusleger motiveres av læring, mestring av vanskelige arbeidsforhold og kollegialt samarbeid. Dette kom nylig frem i Legeforeningens medlemsundersøkelse i sykehus. Leger er høyt motiverte arbeidstakere, og sykehusledere bør ta vare på legers motivasjon. For å oppnå høy kvalitet, sikkerhet og produktivitet i pasientbehandlingen bør det legges til rette for faglig fordypning, god veiledning og jevnlige fagmøter i avdelingene.

Kronikk: Hva motiverer sykehusleger?

Anbefalte artikler