Får folk med på lag

Alice Beate Andersgaard Om forfatteren
Artikkel

– Jeg synes det er morsomt å være leder og få folk med på lag. Det er en spennende jobb å være administrerende direktør for Sykehuset Innlandet med fem somatiske og to psykiatriske sykehus, samt flere distriktpsykiatriske sentre. Vår største utfordring nå er å få det planlagte Mjøs-sykehuset over i konseptfasen. Den avgjørelsen tas om ikke lenge.

Å få 10 000 ansatte som er spredt på fem sykehus til å oppleve at de er ett sykehus med felles standarder og prosedyrer er en utfordrende og interessant oppgave. Nå er jobben å få utredninger og behandlinger som sykehusene gir pasientene, over i mer standardiserte forløp - dette enten pasienten kommer med et hoftebrudd til sykehuset på Tynset eller i Kongsvinger. Pasienten skal uansett ha den samme gode behandling. Vi har opprettet fagråd som drøfter felles prosedyrer, og vi erfarer at dette lykkes.

Vi yter helsetjenester til 400 000 personer. 200 000 bor rundt Mjøsa, de øvrige i distriktene. Det gir i tillegg særskilte utfordringer at befolkningen består av flere eldre, enn ellers i landet. Dette medfører at vi må tenke nytt og alltid ha øye for at vi etablerer gode desentrale tjenester. Tillitsvalgte gir gode innspill for å skape resultater. Vi har utvalg med politikere som kommer med synspunkter. Det er viktig ikke å glemme at dagens fem sykehus representerer både trygghet og arbeidsplasser for distriktskommuner. Ved at mange parter tas på alvor og kommer med innspill, tror jeg at dette skaper et godt grunnlag for at det nye Mjøs-sykehuset vil gi trygge og gode helsetjenester.

Se videointervju her: legeforeningen.no/derfor

Anbefalte artikler