Er det en sykehusdirektør om bord?

Are Brean Om forfatteren
Artikkel

HR-direktøren ved OUS, Morten Meyer, kalte nylig en overlege ved samme sykehus, Jon Henrik Laake, for «brønnpisser» og «kverulant» på Twitter. Siden har han beklaget ordbruken. Godt er det, både for OUS-ledelsens forhold til sine ansatte og for nivået på det offentlige ordskiftet. Men det mest interessante med saken er kanskje hva som utløste den sjarmerende ordbruken. Det var nemlig en vits. Laake delte den på Twitter, og gjorde OUS og HR-direktøren oppmerksom på det. Vitsen lyder i norsk oversettelse slik: «Jeg var på en flytur nylig da flyverten spurte over høyttaleranlegget om det var en sykehusdirektør om bord.»

På en måte var reaksjonen forståelig. Makten har aldri likt humor. Det er ulikt rundt om i verden hvem man ikke kan vitse om uten å møte represalier. I Iran er det presteskapet, i Russland er det Putin og i Saudi-Arabia er det kongen. Og for ansatte ved OUS ser det ut til å være sykehusdirektører.

Anbefalte artikler