– Et stort privilegium

Lisbet T. Kongsvik Om forfatteren
Artikkel

Fastlege Tom Sundar har vært primus motor for Primærmedinsk uke (PMU) de siste fem årene. Nå ser han frem til nok en innholdsrik og interessant uke.

GLEDER SEG: Tom Sundar ser frem til Primærmedisinsk uke i oktober. Foto: privat

I nærmere ti år har Sundar vært engasjert i Primærmedisinsk uke, de siste fem som leder av hovedkomiteen. De tre første periodene var han oppnevnt av Allmennlegeforeningen og Norsk forening for allmennmedisin. De siste gangene har han båret hatten til Norsk samfunnsmedisinsk forening.

Du har snart holdt på i ti år. Hva motiverer deg til å engasjere deg i dette arbeidet?

– Min drivkraft har vært å få mulighet til å bruke både faglige og kreative evner i et spennende arbeid for å realisere og videreutvikle PMU som en ledende kursarena og møteplass. Med meg i hovedkomiteen har jeg dessuten mange flinke og erfarne folk, blant andre Torfinn Kleive, Mariann Mathiesen, Trygve Skonnord, Tove Rutle og Bente Rusten. Å være lagleder med et slikt mannskap er et sant privilegium.

Hvem kan delta på Primærmedisinsk uke?

– Helt siden starten i 1989, har PMU vært en møte- og myldreplass for leger og medarbeidere som har sin arbeidsplass i primærhelsetjenesten. Den opprinnelige ideen var å lage en arena der man kunne «shoppe» kurs, et slags «kurs-torg» for primærleger, og den har vi tatt vare på. I tillegg har PMU vokst frem til å bli en mønstring av nasjonalt format. Det skyldes nok at vi har fått tak i engasjerende plenumsforelesere fra både inn- og utland. Kombinasjonen av et bredt kursrepertoar og et variert kulturprogram i en sosial setting ser fortsatt ut til å ha appell. Det er et konsept vi bør ta vare på også i fremtiden.

Dere har lagt opp til et spennende og variert program?

– Ja, også denne gang har vi 40 kurs på menyen. Nytt av året er kliniske emnekurs i ultralyddiagnostikk, allergiske og atopiske sykdommer, hudsykdommer, øyesykdommer og et klinisk emnekurs om «helhetlig helseforståelse». Vi har også populære gjengangere som hjerte- og karsykdommer, onkologi, diabetes, pediatri og praktisk gynekologi. Grunnkursene A og D i allmennmedisin og introduksjonskurs A i samfunnsmedisin står også på programmet.

– Vi registrerer at det er stor interesse for disse grunnkursene, og det er svært gledelig. Det betyr at PMU i enda større grad kan nå og rekrutterer yngre deltakere. Som tidligere år blir det også en egen forskningsdag med presentasjoner av allmennmedisinske prosjekter.

Det er mange kurs å velge blant, men hva med plenumsforedrag?

– Vi ser frem til mange gode plenumsforelesninger. Mandag 22. oktober vil fastlege og president i WONCA Europe Anna Stavdal, berøre Alma Ata-deklarasjonen når hun snakker om viktigheten av å se oss selv som en del av et internasjonalt fellesskap. Deklarasjonen er for øvrig 40 år i år. Hun vil også komme inn på spørsmål som hvordan vi med et «globalt blikk» kan utvikle primærhelsetjenesten til beste for pasientene og om hvilken plass Norge har i internasjonal allmennmedisin i 2018, nå som vi i år også markerer fagets første 50 år som akademisk disiplin.

24. oktober blir det plenumssesjon i et globalt perspektiv når vi får besøk av Øyunn Holen fra Leger Uten Grenser. Hun vil dele erfaringer fra feltoppdrag og ta opp medisinsk-etiske dilemmaer som man står overfor i det humanitære arbeidet.

Hva med feiring av fagets 50 år som akademisk disiplin?

– Det markerer vi ved at professor Jørund Straand ved Institutt for helse og samfunn ved Universitetet i Oslo (UiO) holder ukens hovedforelesning der temaet er allmennmedisinen som universitetsfag gjennom 50 år.

Det er mye godt faglig stoff, men dere legger også vekt på det kulturelle.

– Vi setter kultur i høysetet, og i kulturprogrammet har vi engasjert en rekke kjente artister som med rette kan betegnes som «primærmedisinske venner». Noen har vært med mange ganger, andre er med for første gang. Til den første kategorien hører utvilsomt Ole Paus – som også i år stiller opp med morgenkonserter. Han er en sann PMU-veteran som har spilt for oss i 20 år! Foruten Paus får vi besøk av mange dyktige artister i løpet av uka: Torbjørn Dyrud, Ketil Bjørnstad, Julie Kleive, Joachim Kwetzinsky, Marcus Paus, Knut Reiersrud og Iver Kleive, Yngve Søberg og Reza Aghamir og poptrioen «No. 4». Her blir det noe for enhver smak!

– Til slutt må jeg få nevne et av ukens høydepunkter som er den tradisjonsrike festmiddagen. Her blir det underholdning og prisutdelinger – og selvsagt god primærmedisinsk stemning. Det er bare å glede seg!.

Anbefalte artikler