m2023/1
Minileder
Les mer om
Fra redaktøren
Leder
Kommentar
Rettelse
Debatt
Kronikk
Fra andre tidsskrifter
Originalartikkel
Klinisk oversikt
Noe å lære av
Kort kasuistikk
Medisin og tall
Fra laboratoriet
Fra fagmiljøene
Intervju
Legelivet
Ett døgn med
Språkspalten
Tidligere i Tidsskriftet
Ph.d.-disputaser
Minneord

Brit Mohr

Aktuelt i foreningen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media