Rettelse: Melanom – utredning og primærbehandling

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Tidsskr Nor Legeforen 2022; 142: 1314–7.

  I Tidsskriftet nr. 15/2022 skal det på side 1314 stå: Personer med feil i CDKN2A-genet og CDK4-genet har betydelig forhøyet melanomrisiko (2, 5). Vi anbefaler at disse pasientene, samt pasienter med familiær opphopning av melanom, tilbys årlig kontroll hos hudlege, førstnevnte gruppe med digital dermatoskopi om mulig (5).

  Vi beklager feilen, den er rettet på nett.

  PDF
  Skriv ut
  Kommenter artikkel

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media