Støtte til fallforebygging hos eldre

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  STOPPFall er et beslutningsstøtteverktøy for avmedisinering av legemidler som øker fallrisiko hos utsatte eldre. Nå er dette verktøyet oversatt til norsk.

  Fall er den viktigste årsaken til skade og skaderelatert dødelighet hos eldre (1). Omtrent en tredjedel av personer over 65 år faller minst én gang i året (2). Blant sykehjemspasienter inntreffer tre ganger så mange fall som hos hjemmeboende (3). Fall er ofte et resultat av samvirkende risikofaktorer, herunder bruk av medikamenter som øker risikoen for fall (4–6).

  For å støtte klinikere i håndteringen av slike legemidler ble STOPPFall (Screening Tool of Older Persons Prescriptions in older adults with high fall risk) utviklet av en europeisk ekspertgruppe (7). Dette screeningverktøyet består av en liste over legemiddelgrupper og deres risikogradering for fall samt en oversikt over spesifikke legemidler som øker fallrisikoen. STOPPFall gir også praktiske råd for avmedisinering, hvilke symptomer som fordrer fallrisikovurdering, behov for nedtrapping, samt monitorering av symptomer eller kliniske verdier etter nedtrapping eller seponering.

  Tilpasset norske forhold

  Tilpasset norske forhold

  Vi har oversatt STOPPFall-verktøyet til norsk og tilpasset det til norske terapitradisjoner. I tillegg har vi valgt å gi eksempler på vanlig brukte legemidler for å gjøre verktøyet mer brukervennlig. Vi håper verktøyet kan være til støtte ved avmedisinering av ethvert legemiddel som øker fallrisikoen hos eldre, som er brukt uten klar klinisk indikasjon eller der et tryggere alternativ er tilgjengelig. STOPPFall-verktøyet er nå publisert i Norsk legemiddelhåndbok (8) og på hjemmesiden til Norsk forening for geriatri (9).

  Vi anbefaler bruk av STOPPFall-screening i en multifaktoriell strategi for å forebygge fall, og vil i den sammenheng også vise til Helsedirektoratets tiltakspakke fra 2014 for forebygging av fall i helsesituasjoner (10). Klinikere vil i tillegg ha god nytte av kapittel G10 Eldre og legemidler og G27 Avmedisinering i Norsk legemiddelhåndbok.

  PDF
  Skriv ut
  Kommenter artikkel

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media