Innholdsrik innføring i barne- og ungdomspsykiatrifaget

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Berit Grøholt, Bernhard Weidle, Ida Garløv et al.

  Lærebok i barne- og ungdomspsykiatri

  6. utg. 414 s, ill. Oslo: Universitetsforlaget, 2022. Pris NOK 649

  ISBN 978-82-15-04845-1

  Lærebok i barne- og ungdomspsykiatri er skrevet av de erfarne barne- og ungdomspsykiaterne Grøholt, Weidle, Garløv og Ramleth. Boken er den sjette utgaven siden 1989, og er siden den gang omfattende redigert og oppdatert. Tidligere het boken Lærebok i barnepsykiatri, selv om den også tidligere inneholdt ungdomspsykiatri. Forfatterne tar hensyn til den rivende utviklingen i faget de siste 30 år, og høyde for nye endringer i diagnosesystemet.

  Målgruppen er studenter i grunn- og videreutdanninger innen helsefag, pedagogikk, sosialfagene, medisin og psykologi samt ansatte i første- og andrelinjetjeneste.

  Hensikten med boken er ifølge forfatterne «å vise det allmenngyldige i barnepsykiatrisk problematikk for å forstå enkeltmennesker». I tillegg presiserer de nødvendigheten av «å arbeide ut fra teoretiske forståelsesmåter som gjør det mulig å sette empiriske fakta inn i en meningsfull sammenheng». Forfatterne ønsker også å fremme selvstendig tenkning og pirre motforestillinger.

  Læreboken er delt i fire deler, der første del omfatter det teoretiske grunnlaget for faget med historiske tilbakeblikk og nye forståelsesmåter. Del to inneholder klassiske tilstander, mens del tre og fire tar for seg henholdsvis livskraft og sårbarhet, og utredning og behandling. Boken er lettlest og oversiktlig, med kasuistikker som bryter opp og gjør den praksisnær. Språket gjør at problemene som beskrives blir mer personlige og gjenkjennelige for leseren. I margen utheves viktige elementer i teksten, som gjør at den egner seg godt til studenter.

  Det kommer klart fram at boken er skrevet av erfarne barne- og ungdomspsykiatere som kjenner fagets utvikling, og som har et helhetssyn på barn og unges psykiske helse. Den belyser på en strålende måte dette fagets kompleksitet. Jeg opplever at den inneholder en omfattende teoretisk kunnskap samtidig som forståelsen og varmen for barn og unge er ivaretatt. Jeg tenker at forfatternes målsetning i stor grad er oppfylt her.

  Det er selvsagt ikke mulig å være uttømmende på alle områdene boken forsøker å dekke, men den skaper nysgjerrighet til å fordype seg ytterligere i faget. Jeg anbefaler denne boken på det varmeste, og oppfordrer sterkt til å lese alle kapitler, inkludert «Hilsen til leseren» og «Det faglige grunnlaget» .

  PDF
  Skriv ut
  Kommenter artikkel

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media