m2022/12
Minileder
Les mer om
Fra redaktøren
Leder
Kommentar
Debatt
Kronikk
Originalartikkel
Kort rapport
Klinisk oversikt
Noe å lære av
Kort kasuistikk
Medisinen i bilder
Medisin og tall
Fra fagmiljøene
Intervju
Legelivet
Språkspalten
Tidligere i Tidsskriftet
Ph.d.-disputaser
Minneord

Ole Gunnar Rysstad

Jan Olav Aasly

Laget av Ramsalt med Ramsalt Media