Per Knut Michaelsøn Lunde

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Professor emeritus Per Knut M. Lunde var født på Hov i Land 11. juli 1934, og døde samme sted 26. juni 2022.

  PKM Lunde, som han ble kalt, tok medisinsk embetseksamen i Bergen i 1959, og disputerte for den medisinske doktorgrad i Oslo i 1967. Han var spesialist i klinisk farmakologi og klinisk kjemi, og professor ved Institutt for farmakoterapi, Universitetet i Oslo fra 1982 til 1998.

  Introduksjonen av nye legemidler var avgjørende for den medisinske utviklingen fra 1960-tallet. PKM Lunde var en sentral person i forskning på og undervisning om legemidlenes virkning, bivirkninger og riktig bruk både nasjonalt og internasjonalt.

  Fra 1970-tallet hadde han tallrike oppdrag for WHO og helsemyndigheter over hele verden. I 1976 deltok han i oppstarten av WHOs banebrytende program for essensielle legemidler. Han var med på å etablere den europeiske foreningen for klinisk farmakolog (EACPT) i 1994.

  Her hjemme hadde han et sterkt engasjement for fagformidling og organisering av legemiddelområdet. Han var leder av Bivirkningsnemnda og sentral i opprettelsen av legemiddelkomiteer i sykehus og etableringen av Norsk legemiddelhåndbok. Han var aktiv i undervisning, veiledning av stipendiater og etterutdannelse av helsepersonell i 40 år. Han har publisert ca. 250 vitenskapelige artikler, og han var medredaktør for boken Legemidler og bruken av dem, som ble et standardverk for helsepersonell.

  PKM Lunde var opptatt av tverrfaglighet og at forskere måtte publisere sine resultater ikke bare internasjonalt, men også på norsk. Han videreførte formidlingsarbeidet til sin forgjenger, professor Knut Næss (1916–2000), og brukte aktivt Tidsskrift for Den norske legeforening som formidlingskanal til legene. Han var medlem av Tidsskriftets redaksjonskomité på 1980- og 1990-tallet.

  De siste årene trakk han seg tilbake fra faglig aktivitet, og tilbrakte tiden med familie og aktiviteter i lokalmiljøet rundt Hov i Land. PKM Lunde blir husket som en klok, hjelpsom og vennlig mann med et hjerte for trygg og riktig legemiddelbruk. Han var en læremester og inspirator for mange som minnes ham med stor takknemlighet.

  PDF
  Skriv ut
  Kommenter artikkel

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media