Leger kan føle seg som bedragere

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Mange leger tviler på egne prestasjoner, er overdrevet selvkritiske og frykter å bli avslørt.

  Illustrasjonsfoto: Juanmonino/iStock
  Illustrasjonsfoto: Juanmonino/iStock

  Bedragerfenomenet (engelsk: imposter phenomenon) ble først beskrevet i 1978 (1). Det omtales også som bedragersyndromet, men er ingen klinisk diagnose. Fenomenet er studert både i kliniske utvalg og i normalbefolkningen (2).

  Mennesker som viser bedragerfenomenet skiller seg ikke fra andre hva gjelder kunnskaper, kompetanse eller prestasjoner, ifølge Store norske leksikon (2). Det defineres av deres opplevelser knyttet til suksess. De mener at heldige utfall skyldes ytre faktorer som flaks, mens egne ferdigheter og evner nedvurderes (2). «Jeg lurer på når mine medarbeidere oppdager at det er mindre hold i mitt arbeid enn de tror», er en vanlig opplevelse.

  Jeg lurer på når mine medarbeidere oppdager at det er mindre hold i mitt arbeid enn de tror

  I en oversiktsartikkel fra 2020, som omfattet 16 artikler, var andelen leger som rapporterte om bedragerfenomenet 23–47 %, noe vanligere blant kvinner (41–52 %) enn blant menn (24–48 %) (3). Ofte forekommer det sammen med symptomer på angst og depresjon og er forbundet med redusert jobbtilfredshet og utbrenthet (4, 5). De fleste studiene av dette i medisinen er gjort blant medisinstudenter (6).

  Flere skalaer har vært brukt for å kartlegge fenomenet, blant annet Clance Impostor Phenomenon Scale og Perceived Fraudulence Scale (7).

  Effekt av veiledning?

  Effekt av veiledning?

  Forskere i USA har nå undersøkt om profesjonell veiledning kan redusere forekomsten av utbrenthet og bedragerfenomenet. En randomisert kontrollert studie omfattet 101 kvinnelige leger i spesialisering ved universitetet i Colorado. De ble randomisert til seks måneders gruppebasert profesjonell veiledning på nett, mens kontrollgruppen fikk vanlig oppfølging. Resultatene viste at både emosjonell utmattelse (en dimensjon av utbrenthet) og bedragerfenomenet ble signifikant redusert i intervensjonsgruppen sammenlignet med kontrollgruppen (8).

  Forfatterne mener at funnene er lovende, men påpeker at studien omfattet kun kvinner, ble gjennomført ved én institusjon og var ressurskrevende.

  PDF
  Skriv ut
  Kommenter artikkel

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media