Verdt sin vekt?

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Nina Skavlan Godtfredsen, Christina Rostrup Kruuse, Andreas Munk Petersen et al.

  Akutte medicinske tilstande

  14. utg. 363 s, tab, ill. København: FADLs forlag, 2022. Pris DKK 340

  ISBN 978-87-93810-86-0

  Flaggskipet myntet på danske medisinstudenter og KBU-leger (tilsvarer norsk LIS1) har nådd 14. utgave. Noen av nyvinningene er risikoskåringsverktøy for akutt aortasykdom og inklusjon av covid-19 i kapitlet om akutt respirasjonssvikt, foruten oppdatering av tidligere kapitler i tråd med nye retningslinjer.

  Boken er i flott frakkestørrelse, robust innbundet og overraskende slank til å romme 363 sider og veie 440 gram. Omslagets klaffer har en liste med 19 akutte symptomer, hver med en kort liste av mulige årsaksforklaringer og sidehenvisninger til aktuelle tilstander. Bakerst er det EKG-linjal og flytskjema for avansert hjerte- og lungeredning.

  Innmaten er organisert etter de ulike spesialitetene (infeksjon, luftveier, hjerte/kretsløp, hematologi, kreft, gastroenterologi, revmatologi, øye, nevrologi og psykiatri), og det er kapitler om forgiftninger, elektrolyttforstyrrelser og fysisk utløste sykdommer som hypo- og hypertermi. Språket er lettfattelig. De over 100 illustrasjonene og tabellene bidrar til forståelsen for leseren.

  Bokens 8. og 10. utgave fikk positiv omtale, men ikke uforbeholden ros i Tidsskriftet (1, 2). Innvendingene den gang, først og fremst rundt prioriteringen av tilstander (nefrologien har fortsatt ikke eget kapittel) og forvirringen som danske legemiddelnavn, laboratorieenheter m.m. kan gi, er fortsatt valide.

  Personlig skulle jeg ønske at boken var mer sentrert rundt sykdomsprevalens og prioriterte vanlige og farlige tilstander både i plassering og omtale, gjerne i en mer symptomdrevet organisering. Men det ville rokket ved en struktur som er både effektiv og plassbesparende. For legestudenten og den uerfarne legen inneholder boken oppskrifter på hvor man skal begynne – et velkomment håndfast utgangspunkt for uerfarne klinikere i møte med den akuttmedisinske pasienten.

  Boken er god, men hver og en får vurdere om en halvkilo i den ene lommen (bør balanseres med vekt på motsatt side for å unngå kantring) er verdt børen. Jeg ville nok prioritert lette skuldre og Oslo universitetssykehus' digitale metodebok (3).

  PDF
  Skriv ut
  Kommenter artikkel

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media