Tillitstapets triste tidslinje

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Juni 2021: 115 000 innbyggere er uten fastlege

  «Så må vi redde fastlegeordningen. Det haster aller mest.»
  Ingvild Kjerkol, helsepolitisk talsperson for Arbeiderpartiet, 13. september 2021

  Oktober 2021: 120 000 innbyggere er uten fastlege

  «En redningsaksjon for fastlegeordningen vil ha høy prioritet. Økt rekruttering og stabil legedekning skal sikres i hele landet.»
  Regjeringen Støres tiltredelseserklæring, 18. oktober 2021

  «Det ble ikke bevilget mer midler i revidert nasjonalbudsjett for å sikre fastlegeordningen.»
  Nationen, 26. mai 2022

  Juni 2022: 150 000 innbyggere er uten fastlege

  August 2022: Mer enn 175 000 innbyggere er uten fastlege

  «Regjeringens nye ekspertutvalg skal levere sin foreløpige rapport i desember.»
  VG, 11. august 2022

  «Regjeringen tar med seg de innspillene de får fra ekspertgruppen inn mot statsbudsjettet for 2024.»
  Pressemelding, regjeringen Støre, 11. august 2022

  PDF
  Skriv ut
  Kommenter artikkel

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media