Preprinta namnebruk

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  I ein god og oversynleg artikkel om vanskar med å omsetja frå eit språk til eit anna (1), viser artikkelforfattaren at også ho har preprinta: «Betegnelsen innsendt manuskript anbefales på både norsk og nynorsk». Nuvel. Om forfattaren hadde tenkt omsetjing til/frå engelsk i denne venda òg, hadde me kunne lesa «Dano-Norwegian and Norwegian». I vankunne og fåkunne har den fullstendig meingslause namnebruken 'norsk og nynorsk' fest seg. Det korrekte, også etter ei fagfellevurdering, vore 'Betegnelsen innsendt manuskript anbefales på både bokmål og norsk'. Jamvel om dei engelske nemningane er språkhistorisk - for ikkje å seia politisk korrekte!

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media