Hevelse i lyske under svangerskap

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Bildet viser en kvinne gravid i andre trimester med nyoppstått hevelse i høyre lyske og noen dagers bilaterale stillingsavhengige lyskesmerter. Ved klinisk undersøkelse hadde hun diffus, bløt og øm hevelse uten varme eller rødme medialt i høyre lyske. Det var tilsvarende ømhet uten hevelse på motsatt side. Ved ultralydundersøkelse av lysken forelå det lavekkogene, ormaktige strukturer med kraftig signal på fargedoppler, forenlig med karstrukturer (se bilde under). Disse kunne følges til laterale del av livmoren.

  Bildet og kliniske funn passet godt med varikøse vener langs ligamentum teres uteri (ligamentum rotondum; round ligament varicosities). Ligamentum teres uteri utgår fra øvre del av livmoren like under avgangen av tubene, forløper sammen med nerver og karstrukturer videre i lyskekanalen og festes i de ytre kjønnsleppene på hver side.

  Tilstanden er lite omtalt (1, 2), men den er beskrevet hos gravide, hyppigst i andre trimester, og viser seg som unilaterale eller bilaterale oppfylninger medialt i lysken, både med og uten smerte. Årsaken kan være progesteronenes vasodilatative effekt, økt venøs tilbakestrømming hos gravide grunnet økt minuttvolum samt at bekkenvener komprimeres av den voksende livmoren. Tilstanden er selvbegrensende og går som regel tilbake i løpet av 2–8 uker etter fødsel. Residiv ved påfølgende graviditeter kan forekomme.

  Aktuelle differensialdiagnoser er blant annet lyskebrokk, lymfeknuter, hematom, abscess, cyster, tromboflebitt og hydrocele i Nucks kanal (3). Hos gravide med lyskeoppfylning vil ultralyd være en velegnet bildeundersøkelse.

  Pasienten har gitt samtykke til at artikkelen blir publisert.

  Artikkelen er fagfellevurdert.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media