Klimaendringer og helse

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Klimaendringene krever at helsesektoren har bred miljømedisinsk kompetanse. Et nytt fagnotat foreslår styrking av miljømedisinen i Norge.

  Miljømedisin er et stort fagfelt som favner flere spesialiteter. For samfunnsmedisin, allmennmedisin og arbeidsmedisin er miljømedisin definert som en del av faget. Tunge medisinske fagmiljøer globalt har slått alarm og krever økt oppmerksomhet om hvilke effekter klimaendringer og andre miljøfaktorer har på helse (1).

  Det finnes fem arbeids- og miljømedisinske avdelinger i Norge, men ingen av disse har i dag mandat eller midler til å utrede pasienter eller grupper med miljømedisinske problemstillinger.

  En gruppe bestående av arbeidsmedisinere fra alle avdelingene har sammen med Kompetansesenter for miljø og helse utarbeidet et fagnotat med forslag til en mulig organisering og styrking av miljømedisinen i Norge. Her foreslås utvidet mandat for avdelingene til utredning og oppfølging av pasienter. Et slikt tilbud har eksistert i Sverige i flere tiår. Den arbeids- og miljømedisinske avdelingen ved Sahlgrenska universitetssjukhuset utreder ca. 500 pasienter med miljømedisinske problemstillinger hvert år og har flere hundre utredninger av påvirkning fra klima og miljø på gruppenivå.

  Kompetansesenter for miljø og helse

  Kompetansesenter for miljø og helse

  Kompetansesenter for miljø og helse er et regionalt initiativ fra Grenland i Telemark. Industriregionen har bygget historisk kompetanse innen forurensning, opprydding og miljøhelse. Kompetansesenteret bidrar som regional koblingsboks for tverrfaglig kompetanse innen helse, miljø og klima. Det foreligger en intensjonsavtale med samtlige arbeids- og miljømedisinske avdelinger i Norge. Vi ønsker å utarbeide en nasjonal plan for hvordan miljømedisinsk kompetanse kan bidra til å løse helseutfordringer som følge av klima- og miljøendringer.

  Globale endringer fører med seg en ny grønn industri og næring. For å lykkes med den grønne omstillingen er fokus på helse en viktig faktor, på lik linje med økonomi og miljø. Under FNs klimakonferanse i Glasgow 2021, COP26, sluttet Norge seg til klimakonferansens helseprogram. Kompetansesenteret og de arbeids- og miljømedisinske avdelingene mener Norge bør ha høye ambisjoner for å lykkes med den globale grønne omstillingen. Det nasjonale miljømedisinske nettverket står klart til å bidra.

  PDF
  Skriv ut
  Kommenter artikkel

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media