m2022/10
Minileder
Les mer om
Fra redaktøren
Leder
Kommentarer
Debatt
Kronikk
Fra andre tidsskrifter
Originalartikkel
Klinisk oversikt
Kort rapport
Noe å lære av
Medisinen i bilder

Ugreelig hår

Medisin og tall
Intervju
I tidligere tider
Legelivet
Språkspalten
Tidligere i Tidsskriftet
Anmeldelser
Ph.d.-disputaser
Minneord

Michael Setsaas

David Russell

Laget av Ramsalt med Ramsalt Media