Stor variasjon i bruken av antibiotika

Fra andre tidsskrifter Bærekraft
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Mange land har et overforbruk av antibiotika, mens andre mangler tilgang til slike legemidler.

  Penicillin. Foto: Science Photo Library / NTB
  Penicillin. Foto: Science Photo Library / NTB

  Antibiotikaresistens har sammenheng med omfattende bruk av antibiotika. I en studie som nylig er publisert i The Lancet Planetary Health, ble bruken av antibiotika i 204 land i perioden 2000–18 kartlagt (1). Basert på 209 surveyundersøkelser med over 280 000 barn med nedre luftveisinfeksjoner ble det laget estimater for bruken av antibiotika i land i alle verdensdeler. Bruken varierte mye, både mellom land og innad i land, og var høyest i Sentral-Europa, Øst-Europa og Sentral-Asia og lavest i afrikanske land sør for Sahara. Det globale forbruket økte med rundt 46 % fra 2000 til 2018. Forbruket økte mest i Nord-Afrika, Midtøsten og Sør-Asia. I disse områdene var det særlig stor økning i bruken av fluorokinoloner og tredjegenerasjons cefalosporiner.

  – Denne studien tyder på at mangel på tilgang på riktig antibiotika er en integrert del av bruksmønstret i lavsinntekstland, noe som ofte kommer i bakgrunnen for bruk og overbruk av antibiotika i rike land, sier Heidi Fjeld, som er førsteamanuensis ved Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo.

  – Manglende tilgang på essensielle legemidler, feilbruk og overforbruk må derfor håndteres sammen. En slik erkjennelse er viktig ved utarbeidingen av retningslinjer for bærekraftig antibiotikabruk, blant annet for at retningslinjene skal være lokalt tilpasset, sier Fjeld.

  – Det krever store ressurser å kartlegge og overvåke antibiotikabruk, og dette arbeidet nedprioriteres ofte i møte med andre mer akutte oppgaver, særlig i lavinntektsland. Vi mangler derfor mye data, og analysene i denne studien gir oss en bedre forståelse av forbruket av antibiotika globalt, sier Fjeld.

  PDF
  Skriv ut
  Kommenter artikkel

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media