– Politikerne må ta et større ansvar for helsetjenesten

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  President Anne-Karin Rime ga både regjeringen og Stortinget klar beskjed da hun åpnet Legeforeningens første fysiske landsstyremøte siden 2019 i Stavanger.

  ÅPNET LANDSSTYREMØTET I STAVANGER: Presidenten krever at politikerne nå stiller opp for den offentlige helsetjenesten. Foto:…
  ÅPNET LANDSSTYREMØTET I STAVANGER: Presidenten krever at politikerne nå stiller opp for den offentlige helsetjenesten. Foto: Legeforeningen/Thomas B. Eckhoff

  Årets landsstyremøte i Stavanger ble formelt åpnet tirsdag 31. mai med presidentens åpningstale. Deltagelsen på det første fysiske landsstyremøtet siden pandemien var rekordstor, med opp mot 300 personer påmeldt.

  – I løpet av året som har gått har vi vist styrken som ligger i vårt unike fellesskap. For kampene vi står i, tar vi ikke bare for våre medlemmer, men også for pasientene og for helsetjenesten i stort. For alt henger sammen med alt, poengterte Rime.

  Legeforeningen på sitt aller beste

  Legeforeningen på sitt aller beste

  Presidenten trakk spesielt frem engasjementet om blåreseptordningen som et eksempel på en forening der medlemmene stiller opp for hverandre – og sier tydelig ifra. I januar ble det som kjent innført et straffegebyr, med bøter som oversteg 200 000 kroner, ved feilutskriving av blåresepter.

  Gebyret vakte voldsomme reaksjoner, ikke bare fra medlemmer, men også fra pasientforeninger og fra opposisjonen på Stortinget.

  – Dette er Legeforeningen på sitt aller beste. Den massive innsatsen ga resultater. Straffegebyret er i dag fryst. Og regjeringen har forpliktet seg til å finne en løsning. Men selv om løftene er på plass, vil vi ikke slippe denne saken før vi er helt i mål, slo Rime fast.

  Politikerne må gjenopprette tilliten

  Politikerne må gjenopprette tilliten

  Rime tok også opp pasientkrisen i kjølvannet av en underfinansiert og underprioritert fastlegeordning. Mer enn 150 000 pasienter står uten én fast lege.

  – For å sette det tallet i perspektiv. Det er hele befolkningen her i Stavanger. Bare siden regjeringen overtok har mer enn 30 000, nesten hele Haugesund, mistet sin fastlege.

  Rime påpekte at regjeringen gikk til valg på å redde fastlegeordningen og at man derfor burde forvente at de bruker hver eneste anledning til å styrke den. Likevel kom og gikk revidert nasjonalbudsjett uten én eneste frisk krone til fastlegeordningen.

  Rime nevnte også enigheten mellom KS og Legeforeningen om særavtalen, som regulerer legevakt og samfunnsmedisinsk beredskap. Her ble partene enige om at legevakt ikke kan komme på toppen av en allerede full fastlegehverdag.

  Partene har tatt ansvar, Rime mener politikerne nå må ta sitt. Hun mener statsbudsjettet blir avgjørende om regjeringen – og Stortinget – skal klare å gjenopprette den tapte tilliten:

  – Hvis politikerne ikke leverer, vil det være et politisk mageplask som vil sende bølger over hele landet, og få alvorlige konsekvenser for befolkningen i lang tid fremover.

  Urolig for den offentlige helsetjenesten

  Urolig for den offentlige helsetjenesten

  Under årets Fastlegekonferanse, i regi av Helsedirektoratet, var helsedirektør Bjørn Guldvog bekymret for politikernes prioritering av hele den offentlige helse- og omsorgstjenesten. Dette er en bekymring Rime deler fullt ut.

  – Måten vi tar vare på den offentlige helsetjenesten forteller mye om hva slags samfunn vi ønsker å være. Historien har tydelig vist at dette ikke kommer av seg selv. Vi må satse på helsetjenesten hele veien, investere i den og prioritere den høyt, sa Rime.

  Helsetjenesten vil stå i mange utfordringer i tiden som kommer, men presidenten er sikker på at Legeforeningen vil vinne frem:

  – Med vår kunnskap og vårt engasjement skal vi løse dette – sammen. Og det er under disse dagene vi styrker foreningens fellesskap og lagfølelse, avsluttet Rime.

  Gikk du glipp av årets landsstyremøte? På legeforeningen.no kan du se hele møtet i opptak.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media