()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Möller og Lang etterlyser i et debattinnlegg i Tidsskriftet (1) oppmerksomhet rundt organdonasjon fra og til de yngste barna, og dødskriteriene som anvendes i den forbindelse.

  Vi støtter helhjertet at dette feltet belyses bedre, og gjerne med et åpent sinn slik at man kan finne fram til faglig forsvarlige løsninger som ivaretar både donors integritet og behovet for livsviktige organer til donasjon.

  Möller og Langs innlegg illustrerer at det er mange viktige spørsmål innenfor feltet organdonasjon vi bør diskutere videre, og at dette feltet involverer mange faggrupper vi hittil ikke har hørt fra. Da vi deltok i Folkehelseinstituttets metodevurderingsutvalg for kontrollert donasjon etter sirkulatorisk død (2), var donasjon fra barn eksplisitt utelatt fra mandatet.

  Vi har ikke selv kompetanse på dødsdiagnostikk hos barn, og innser at det kan gjelde særegne forhold hos barn som skiller dem vesentlig fra voksne. Likevel bør det være en sammenheng i dødsdiagnostikken, uansett hvilken aldersgruppe den gjøres for. Mer dialog mellom voksen- og barneleger vil være nyttig.

  PDF
  Skriv ut
  Kommenter artikkel
  Relaterte artikler

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media