Revmatologi
11.10.2016
En kvinne med kjent nevrofibromatose ble innlagt for utredning av vedvarende infeksjonstegn. Under oppfølgingen utviklet hun multiple aneurismer, med påfølgende alvorlige og gjentatte blødninger fra...
11.10.2016
Smerter i lår og kne som oppstår spontant, kan ha mange årsaker. Vi beskriver her en tilstand som kan diagnostiseres ved hjelp av MR-undersøkelse, og som det er viktig å kjenne til. En mann ble...
23.08.2016
Steroider var like effektive som – og tryggere enn – ikke-steroide antiinflammatoriske midler i en studie om akutt urinsyregikt. Illustrasjonsfoto: Science Photo Library Urinsyregikt er en vanlig...
15.12.2015
En mann i 60-årene oppsøkte legevakt grunnet forbigående synstap på venstre øye. De to forutgående ukene hadde han opplevd anfall av et par minutters varighet med dobbeltsyn eller partielle...
01.12.2015
Bruk av ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler kan beskytte mot hjerte- og karsykdom hos pasienter med ankyloserende spondylitt, ifølge en ny studie. Illustrasjonsfoto: Science Photo Library...
02.06.2015
Norsk oversettelse av nye medisinske begreper på engelsk kommer sjelden av seg selv, men er resultat av en bevisst og målrettet prosess. Biotilsvarende legemidler er et eksempel på det...
05.05.2015
Ett bilde sier mer enn tusen ord – i Tidsskriftet nr. 15 – 16/1936 redegjør revmatologen Magne Mortensson-Egnund for et dansk tegnsystem til enkel fremstilling av pasientens tilstand (Tidsskr Nor...
24.02.2015
Både nakkesmerter og uspesifikke infeksjonssymptomer er vanlig i allmennpraksis. Sykdomsbildet hos den aktuelle pasienten var til å begynne med diffust, men etter en noe forsinket utredning...
13.01.2015
På sesjon fant man hos en 18 år gammel kvinne en diastolisk kardial bilyd. Hun var tidligere frisk og hadde ikke hatt kardiopulmonale symptomer. Undersøkelse med ekkokardiografi, CT-angiografi og MR-...
25.11.2014
Mannen i 60-årene ble innlagt i sykehus etter dyspné og akutt innsettende ubehag i høyre arm. Man mistenkte hjerteinfarkt. Men historien illustrerer at bak noen av de vanligste symptomene man møter...