Rådet for legeetikk
NO IMAGE
23.10.2008
Rådet for legeetikk har behandlet en klage fra Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring (LLH). Klagen gjelder et leserinnlegg i dagspressen, skrevet av en muslimsk lege. Legens ytringer...
NO IMAGE
31.01.2008
Det er opp til tilsynsmyndighetene å vurdere om det er medisinsk forsvarlig med en rutine som sier at henvendelse om akutt sykdom skal gå via ikke-medisinsk personell som så gjør en selvstendig...
NO IMAGE
31.01.2008
En arbeidsgruppe skal nå se på Legeforeningens alkoholpolitikk og utarbeide forslag til et faglig basert strategidokument for foreningens alkoholpolitikk. Gruppen skal se på behovet for en restriktiv...
NO IMAGE
17.01.2008
Rådet for legeetikk er bedt om å vurdere om par som er bærer av arvelig sykdom eller kromosomfeil bør ha rett til assistert befruktning. Noen menn med Klinefelters syndrom kan bli fedre ved hjelp av...
NO IMAGE
15.02.2007
God legedekning i visse områder av landet kan ha ført til mer aggressiv markedsføring av private legetjenester, mener lederen i Rådet for legeetikk. Rådet for legeetikk merker en økning i saker som...
NO IMAGE
21.09.2006
Legeerklæringer som ikke oppfyller kravene til objektivitet og nøytralitet, og urimelige honorarkrav, er i strid med etiske regler for leger og egnet til å svekke den allmenne tilliten til legene. En...
NO IMAGE
10.08.2006
Rådet for legeetikk er rådspurt om det er akseptabelt å avslutte livsoppholdende sondeernæring hos en gammel og sterkt svekket sykehjemspasient. En 90 år gammel kvinne hadde vært innlagt ved et...
NO IMAGE
06.04.2006
– Vi skal være synlige og tydelige, og vi vil fortsette det viktige arbeidet med å holde etikkfanen høyt. Vi har mange viktige saker og det er mye oppmerksomhet mot sakene. Rådet for legeetikk består...
NO IMAGE
23.02.2006
Følgende sak illustrerer hvordan legeerklæringer kan bli brukt, også i lang tid etter at den ble skrevet, og på måter en ikke alltid kan forutse. Saken understreker betydningen av samtykke...
NO IMAGE
09.02.2006
En lege har i et brev til Rådet for legeetikk bedt rådet drøfte om leger kan avslutte respiratorbehandling hos våkne og fullt bevisste pasienter med amyotrofisk lateralsklerose (ALS) som selv ber om...