Tildeling av allmennpraktikerstipend

Artikkel

Allmennmedisinsk forskningsutvalg (AFU) har tildelt i alt 13 allmennpraktikerstipend for første halvår 2005. Stipendene ble tildelt slik:

– 1 måned: La oss bekjempe heroinspøkelset – med gevinst – både menneskelig og samfunnsøkonomisk (Alf Martin Haraldsen, Oslo), Antikoagulasjon med Marevan i allmennpraksis (Bjørn Bratland, Oslo).

– 2 måneder: Alvorlig sykelighet hos heroinmisbrukere (Ivar Skeie, Oslo), Hodepine og øyeplager blant kvinner i Guatemala som bruker åpne ildsteder til matlaging og oppvarming (Esperanza Diaz, Bergen), Etiske aspekter ved pasienters ressursmobilisering i allmennpraksis (Liv Tveit Walseth, Bergen).

– 3 måneder: Svangerskapsomsorgen i et landområde i det nordlige Tanzania. Hvordan fungerer den i forhold til å identifisere gravide som trenger medisinsk støtte under fødselen (risikogravide)? (Kari Hilde Juvkvam, Oslo), Hvilken forskjell gjør det for lesbiske kvinner å fortelle om sin seksuelle orientering til allmennlegen? (Mari Bjørkman, Bergen), Totalansvar i oppfølging av pasienter med amyotrofisk lateralsklerose som et samarbeidsprosjekt i førstelinjetjenesten. En arbeidsmetode ved Sunniva Hospice (Dagrun Alvhilde Skylstad, Bergen), Den vanskelige konsultasjonen (Svein Ragnar Steinert, Tromsø).

– 4 måneder: Kognitiv terapi/LØFT-teknikk i allmennpraksis, detaljert tilrettelegging av opplegg for gruppeundervisning (Erik Shetelig, Oslo), Forebyggende medisinske tiltak i klinisk praksis – et kritisk fokus (Linn Getz (NTNU).

To av prosjektene er støttet av Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, som har tildelt AFU seks månedsverk for budsjettåret 2005. Tre av disse er tildelt to søkere:

– 2 måneder: Kommunal beredskapsplan i praktisk bruk (Jesper Blinkenberg, Bergen).

– 3 måneder (hvorav én fra legevakt): Er legevaktsarbeid ikke lenger en allmennmedisinsk oppgave? (Bjørn Otterlei, NTNU). De resterende tre månedene blir utlyst sammen med allmennpraktikerstipend for annet halvår 2005.

Anbefalte artikler