Anskaffelse av reklameartikler

Rådet for legeetikk
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Rådet for legeetikk har behandlet en sak der en medisinstudent har opptrådt i strid med samarbeidsavtalen mellom legestanden og industrien.

  Legemiddelindustrien har mange ganger fått kritikk for sine fremstøt for å skape allianser med legene. Andre ganger er det imidlertid legene som er de aktive. Følgende sak er oversendt Rådet for legeetikk fra Legeforeningen og Legemiddelindustriforeningens råd for legemiddelinformasjon:

  En medisinstudent som er i sitt femte studieår, har sendt et brev til en rekke legemiddelprodusenter. Studenten skriver at han snart skal «praktisere legekunsten, og blant annet forskrive medikamenter.» «I denne forbindelse tror jeg det vil være i (angjeldende firmas) interesse, så vel som i min egen, å tidlig etablere et gjensidig godt forhold. Jeg kan herved foreslå, som en begynnelse, at dere tilbyr det dere måtte ha av reklameartikler, herunder særlig klesplagg og bagger.» Han uttrykker at han ser frem til et forhåpentlig godt og langvarig samarbeid, med pasienten i sentrum, som fremtidig allmennlege.

  Legeforeningen og Legemiddelindustriforeningens råd for legemiddelinformasjon mener at forespørselen fra medisinstudenten er i strid med samarbeidsavtalen mellom legemiddelindustrien og legestanden. Ikke desto mindre har flere firmaer respondert på henvendelsen, og sendt informasjonsmateriell, T-skjorter, bager og liknende.

  I sitt svar til Rådet for legeetikk beklager medisinstudenten på det sterkeste at han har formulert seg slik at det «ble oppfattet som om jeg vil la tilegnelse av reklamemateriell til eget bruk komme foran pasientens og samfunnets beste». Han innrømmer å ha formulert seg uklokt og lite gjennomtenkt.

  Rådet vedtok å uttale: Etiske regler for legeruttaler i kapittel I, § 12, annet ledd, følgende: «En lege må ikke inngå forbindelse med den farmasøytiske industri og/eller leverandører av medisinsk utstyr som kan før til at tilliten til legens faglige vurdering svekkes.» Denne bestemmelse må også være en ledesnor for kommende leger i deres forhold overfor medisinalindustrien. Slik henvendelsen fra medisinstudent NN er utformet, måtte den fra industriens side bli oppfattet som et forsøk på å skaffe seg en uberettiget fordel. Rådet beklager NNs refererte henvendelse til medisinalfirmaer.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media