Artikkel

– Kurset er nyttig og omhandler problemstillinger som vi til daglig møter i vår hverdag. Det er fint å få diskutert med kolleger fra annenlinjetjenesten og det er godt ådiskutere med mer erfarne kolleger, både fra allmennpraksis og fra psykiatrien, sier Marie Barlindhaug, kommunelege i Lebesby kommune.

Nytten ved kurset er at vi ut fra egen praksis, utvider våre egne hverdagsopplevelser og lærer nye måter å nærme oss problemstillinger på, sier Erik Langfelt, Kommunelege I i Nordkapp kommune.

– Det er viktig at vi blir aktivisert av spesialister. Dette gir meg assosiasjoner til smågruppevirksomhet hvor vi tar opp spørsmål og reflekterer over disse i fellesskap, sier han. – Det er også bra at de spesialistene som vi ellers bruker i vår kliniske hverdag, deltar og at vi har en dialog med dem. Min mening er at vi i allmennmedisin er rimelig gode til å vurdere om pasienter for eksempel kan komme i arbeid. Det er ikke alltid en ung, nyutdannet psykiater kan vurdere dette like godt. Vi kjenner pasientene og derfor er det nyttig at vi jobber på lag, sier han.

Anbefalte artikler