Annonse
Annonse
Doktoravhandlinger
08.01.2018
Strålebehandling kurerer mange pasienter med indolente lymfomer og plasmacytomer. Ved mantelcellelymfom er kombinasjon av flere behandlingsmetoder ofte nødvendig for å oppnå langvarig sykdomsfri...
08.01.2018
For pasienter med diabetes type 1 og nyresvikt kan transplantasjon av pancreas i tillegg til nyretransplantasjon gi bedre overlevelse og beskyttelse mot diabetiske senkomplikasjoner i den...
12.12.2017
Måling av netthinnens blodkar og synsnervens diameter tidlig i livet kan forutsi utvikling av øyesykdommer og systemisk sykdom senere. Foto: Øystein H. Horgmo, Universitetet i Oslo Karforandringer...
12.12.2017
Intensivpasientar over 80 år som er i live eitt år etter utskriving, klarar seg godt samanlikna med normalbefolkninga. Foto: Finn H. Andersen Talet på eldre kjem til å auke dei komande åra. Samtidig...
28.11.2017
Foreldreveiledning kan bedre samspillet mellom foreldre og barn, barnets utvikling og foreldrenes depresjonssymptomer. Foto: Kristin Marie Singstad Marte Meo er en mye brukt veiledningsmetode som...
28.11.2017
Intervalltrening med høy intensitet etter hjertetransplantasjon øker oksygenopptaket raskt og kan forebygge angstutvikling senere. Foto: Universitetet i Oslo, Kristin Ellefsen Maksimalt oksygenopptak...
28.11.2017
Vannkanaler forklarer evnen til rask vanntransport over cellemembranen. Ingen vet hvorfor vi har vannkanaler i hjernen. Foto: Eirik Lund De siste årene er det blitt lansert mange hypoteser om...
28.11.2017
Barn med Tourettes syndrom utvikler ofte en evne til å undertrykke tics. Hjerneaktivitet målt med EEG korrelerer med kliniske parametere for symptombyrde. Foto: Tom Eichele Barn med Tourettes syndrom...
13.11.2017
Det er lite forskjeller i det medfødte oxytocinsystemet mellom pasienter med psykoselidelser og friske, men oxytocin kan likevel spille en rolle ved trekk knyttet til sosial fungering. Foto:...
13.11.2017
Standardisert rapportering fra storulykker muliggjør analyser av flere hendelser for å identifisere læringsmoment. Vi har utviklet en database for dette, fritt tilgjengelig på majorincidentreporting...