Doktoravhandlinger
NO IMAGE
17.09.2018
Pasienter med alvorlig aortastenose har økt overlevelse, symptomlindring og bedret livskvalitet etter vellykket kirurgisk klaffeutskifting. Andreas Auensen. Foto: Øystein Horgmo I min avhandling...
NO IMAGE
03.09.2018
Rusavhengige pasienter i legemiddelassistert rehabilitering behandles i utilstrekkelig grad for hepatitt C. Foto: Øystein Horgmo, Universitetet i Oslo Infeksjon med hepatitt C-virus rammer i vestlige...
NO IMAGE
03.09.2018
Nye lagringsmetoder kan gjøre det mulig å transportere retinale pigmentepitelceller til klinikker verden over. Foto: Jon Olav Bakke Nesvold Aldersrelatert maculadegenerasjon er den ledende årsaken...
NO IMAGE
21.08.2018
Blant langtidssykmeldte var det færre som returnerte til jobb og flere som ble uføretrygdet når de hadde fått tverrfaglig éndagsoppfølging og vurdering. Foto: privat Regjeringens satsning «Raskere...
NO IMAGE
21.08.2018
Etter bekkenreservoarkirurgi er det stor variasjon i tarmfunksjon. De fleste har 6–7 tømninger i døgnet og ingen lekkasje, men hos en vesentlig andel pasienter fungerer bekkenreservoaret dårlig. Foto...
NO IMAGE
26.06.2018
Erythema migrans er vanligere i allmennpraksis enn det antallet innmeldte tilfeller skulle tilsi. Penicillin er et trygt og godt behandlingsvalg. Foto: John Fredrik Kvalnes Alvorlige former for Lyme-...
NO IMAGE
26.06.2018
Lav fødselsvekt er assosiert med økt smerterapportering i ung voksen alder, men dette ser ikke ut til å skyldes endringer i det sensoriske nervesystemet. Foto: Kjetil Iversen For tidlig fødsel eller...
NO IMAGE
26.06.2018
Søvnforstyrrelser er hyppige ved multippel sklerose. Under halvparten av MS-pasientene er yrkesaktive etter om lag 19 års sykdomsvarighet. Foto: Gustav Refshus Pasientsentrerte utfall ved multippel...
NO IMAGE
26.06.2018
Uhensiktsmessig legemiddelbruk hos hjemmeboende eldre og sykehjemsbeboere er et stort problem. Foto: Øivind Larsen Eldre og multisyke er spesielt utsatt for legemiddelbivirkninger og -interaksjoner...
NO IMAGE
12.06.2018
Optimalisert ernæring er viktig for å sikre vekst og hjernemodning blant premature barn. Bruken av ftalatholdig medisinsk utstyr bør begrenses. Foto: Christine Sachs-Olsen Mitt doktorgradsprosjekt...