Arytmogen høyre ventrikkel-kardiomyopati

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Høyintensitetstrening gir økt risiko for alvorlig sykdomsutvikling ved arytmogen høyre ventrikkel-kardiomyopati.

  Foto: Øystein H. Horgmo, Universitetet i Oslo
  Foto: Øystein H. Horgmo, Universitetet i Oslo

  Arytmogen høyre ventrikkel-kardiomyopati er en progredierende genetisk hjertemuskelsykdom som kan debutere med plutselig hjertedød hos tilsynelatende friske. Vi vet lite om betydning av trening på sykdomsprogrediering, om tidlig differensiering fra annen arytmogen sykdom eller om tidlig risikovurdering.

  I mitt doktorgradsprosjekt viste vi at høyintensitetstrening øker risikoen for tidlig debut av hjertesvikt og alvorlig arytmi hos pasienter med arytmogen høyre ventrikkel-kardiomyopati og deres familiemedlemmer. Det var en klar sammenheng mellom treningsmengde og alvorlig sykdomsutvikling. Videre undersøkte vi hvordan EKG-undersøkelser, nye ekkokardiografiske metoder og radiologisk bildediagnostikk med MR kan skille mellom tidlig arytmogen høyre ventrikkel-kardiomyopati og høyre ventrikkel-utløpstraktventrikkeltakykardi. Vi fant at EKG-resultater og nye ekkokardiografiske variabler er risikomarkører med en hittil ukjent additiv effekt og at disse derfor bør vurderes sammen hos pasienter med tidlig arytmogen høyre ventrikkel-kardiomyopati.

  Forskningen vil kunne danne grunnlag for forbedret risikovurdering og diagnostikk.

  Disputas

  Jørg Saberniak disputerte for ph.d-graden ved Universitetet i Oslo 20.10.2017. Tittelen på avhandlingen er Arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy (ARVC) – impact of exercise on cardiac outcome, differential diagnoses and risk stratification of arrhythmic events.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media