Kardialt troponin og kardiovaskulær risiko

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Forhøyede nivåer av kardialt troponin er assosiert med subklinisk hjerteskade og kan gi verdifull informasjon om kardiovaskulær risiko.

  Foto: Jarle Wæhler
  Foto: Jarle Wæhler

  Troponin er et proteinkompleks som regulerer muskelkontraksjon. Det finnes to hjertespesifikke isoformer av proteinet, kardialt troponin I og troponin T. Som biomarkør brukes kardialt troponin først og fremst i diagnostikk av akutt koronarsyndrom, men de siste årene har det også vist seg å være sterkt assosiert med risiko for fremtidig kardiovaskulær sykdom og død.

  I mitt doktorgradsarbeid har vi ved hjelp av høysensitive målemetoder undersøkt sammenhengen mellom nivåer av kardialt troponin I og risiko for hjertesvikt, hjerteinfarkt og kardiovaskulær død i den generelle befolkningen. Vi har også undersøkt effekten av bariatrisk kirurgi og vektnedgang på nivåer av kardialt troponin I hos pasienter med sykelig overvekt. Vi fant sterke sammenhenger mellom nivåer av kardialt troponin I og risiko for hjertesykdom og kardiovaskulær død. Disse sammenhengene var tilsynelatende sterkest for kvinner og ikke-røykere, og var uavhengige av tradisjonelle risikofaktorer som hypertensjon, overvekt og diabetes. Videre var drastisk vektnedgang hos pasienter med sykelig overvekt assosiert med en signifikant reduksjon i nivåer av kardialt troponin I.

  Resultatene indikerer at målinger av kardialt troponin kan bli et verdifullt verktøy for kardiovaskulær risikovurdering. Effekten av intervensjoner som skal forebygge kardiovaskulær sykdom kan muligens også kvantifiseres ved hjelp av seriemålinger av kardialt troponin.

  Disputas

  Magnus Nakrem Lyngbakken disputerte for ph.d.-graden ved Universitetet i Oslo 18. mai 2017. Tittelen på avhandlingen er Cardiac troponin I, risk factors, and clinical outcomes in cardiovascular disease.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media