Effekt av tilbakemelding på koloskopi

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Endoskopører som får tilbakemelding om sin egen kvalitet, reduserer gradvis andelen av smertefulle koloskopier.

  Foto: Ida Chr. Kvisgaard
  Foto: Ida Chr. Kvisgaard

  I fjor fikk 4 343 nordmenn påvist kreft i kolon eller rektum. Koloskopi er ansett som den beste diagnostiske metoden for å stille diagnosen, men flere studier har vist at kvaliteten på selve undersøkelsen kan variere betydelig.

  I mitt doktorgradsarbeid brukte jeg data fra det nasjonale kvalitetsregisteret Gastronet som registrerer koloskopirapporter fra skopørene og tilbakemeldinger fra pasientene. Over 72 000 koloskopier utført over en tiårs periode ble inkludert. Vi fant at andelen koloskopier med sterke smerter for pasienten ble redusert fra 15 % det første året til 9 % det siste året. Andelen koloskopier med funn av polypper, som er forstadier til kreft, og andelen komplett fullførte undersøkelser lå stabilt i perioden og på et akseptabelt nivå.

  Gjennomsnittlig inspeksjonstid ved undersøkelsen gjenspeilet ikke om endoskopøren var flink til å oppdage polypper eller ikke. Selvestimering av egen kvalitet viste stor spredning.

  Tilbakemelding om egen kvalitet kan motivere en skopør til å endre og forbedre sin koloskopiteknikk. Bedret teknikk med mindre ubehag for pasienten vil kunne fremme deltagelsen i screeningprogrammer for forebygging av kolorektal kreft.

  Disputas

  Volker Moritz disputerte for ph.d.-graden ved Universitetet i Oslo 6.10.2017. Tittelen på avhandlingen er Improving colonoscopy services. Ten years of quality assurance in the Norwegian Gastronet quality improvement initiative.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media