Doktoravhandlinger
12.06.2018
Optimalisert ernæring er viktig for å sikre vekst og hjernemodning blant premature barn. Bruken av ftalatholdig medisinsk utstyr bør begrenses. Foto: Christine Sachs-Olsen Mitt doktorgradsprosjekt...
12.06.2018
Dårlige intrauterine forhold og overvekt hos barn kan være risikofaktorer for at barna senere utvikler allergi, eksem, astma og dårligere lungefunksjon. Foto: Svein Lunde Allergi hos barn har økt de...
12.06.2018
For nyhenviste elektive pasienter med hodepine er en telemedisinsk videokonsultasjon hos nevrolog likeverdig med en kontorkonsultasjon. Foto: privat Hodepine er en av de vanligste årsakene til...
12.06.2018
Warfarin kan hemme kreftutvikling i mus. Også hos mennesker er det en mulig sammenheng mellom warfarinbruk og lavere kreftforekomst. Foto: Anne Sidsel Herdlevær, Universitetet i Bergen...
28.05.2018
Genetiske endringer av betydning for immunresponsen skjer hyppig i meningokokker hos asymptomatiske bærere. Vaksinasjon gir antistoffer i spytt som kan bidra til å utrydde meningokokker hos bærerne...
28.05.2018
Epikardialt 3D-akselerometer kan avsløre perioperativ iskemi ved hjertekirurgi. Foto: Kristin Ellefsen, Universitetet i Oslo Myokardial dysfunksjon og iskemi kan oppdages ved bruk av epikardiale...
28.05.2018
I en simuleringsstudie har vi vist at sjekklister integrert i fastlegenes elektroniske pasientjournalsystem kan forbedre kvaliteten på henvisninger innen gastroenterologi. Foto: Øystein Horgmo,...
28.05.2018
Hemming av aktivitet i systemene for komplementreseptorer og toll-like reseptorer kan forebygge komplikasjoner ved sepsis i spedgris. Foto: Børre Arntzen Immunforsvaret står sentralt i...
08.05.2018
Enkle blodprøver tatt før og underveis i behandlingen av endetarmskreft kan gi innsikt i immunforsvarets evne til å gjenkjenne og angripe tumorceller under standard kreftbehandling. Foto: Beate...
08.05.2018
God informasjon og veiledning til pasientene før og etter operasjon kan redusere liggetiden i sykehus. Foto: Anne Sidsel Herdlevær Operasjoner på colon og rectum er blant de aller hyppigste store...