Doktoravhandlinger
12.06.2018
Warfarin kan hemme kreftutvikling i mus. Også hos mennesker er det en mulig sammenheng mellom warfarinbruk og lavere kreftforekomst. Foto: Anne Sidsel Herdlevær, Universitetet i Bergen...
28.05.2018
Genetiske endringer av betydning for immunresponsen skjer hyppig i meningokokker hos asymptomatiske bærere. Vaksinasjon gir antistoffer i spytt som kan bidra til å utrydde meningokokker hos bærerne...
28.05.2018
Epikardialt 3D-akselerometer kan avsløre perioperativ iskemi ved hjertekirurgi. Foto: Kristin Ellefsen, Universitetet i Oslo Myokardial dysfunksjon og iskemi kan oppdages ved bruk av epikardiale...
28.05.2018
I en simuleringsstudie har vi vist at sjekklister integrert i fastlegenes elektroniske pasientjournalsystem kan forbedre kvaliteten på henvisninger innen gastroenterologi. Foto: Øystein Horgmo,...
28.05.2018
Hemming av aktivitet i systemene for komplementreseptorer og toll-like reseptorer kan forebygge komplikasjoner ved sepsis i spedgris. Foto: Børre Arntzen Immunforsvaret står sentralt i...
08.05.2018
Enkle blodprøver tatt før og underveis i behandlingen av endetarmskreft kan gi innsikt i immunforsvarets evne til å gjenkjenne og angripe tumorceller under standard kreftbehandling. Foto: Beate...
08.05.2018
God informasjon og veiledning til pasientene før og etter operasjon kan redusere liggetiden i sykehus. Foto: Anne Sidsel Herdlevær Operasjoner på colon og rectum er blant de aller hyppigste store...
08.05.2018
Inflammatoriske tarmsykdommer er assosiert med dårligere helserelatert livskvalitet og mer fatigue hos kvinner enn hos menn. Foto: Privat Insidensen av inflammatoriske tarmsykdommer (IBD) er økende,...
08.05.2018
Hjernens pulstrykk spiller en viktig rolle i patofysiologi ved Chiari-malformasjon type 1 og kan være en vesentlig faktor å undersøke hos symptomatiske pasienter. Foto: Privat Chiari-malformasjon...
17.04.2018
Hver femte pasient som utvikler kolorektale levermetastaser i Norge, gjennomgår kirurgisk behandling. Utfallet etter kirurgi avhenger blant annet av tumorutbredelse, respons på kjemoterapi og...